Tirsdag den 27. februar kl. 17.00 til 19.00 holder KFUM-Spejderne i Lystrup generalforsamling i Lystrup Kirke. Her kan du læse mere om generalforsamlingen, og hvorfor vi håber, at du har lyst til at deltage.

Generalforsamlingen er gruppens øverste myndighed. Det er med andre ord her, at forældre og de ældste spejdere har mulighed for at yde direkte indflydelse på gruppens arbejde fx ved at komme med forslag til gruppen, stille op til bestyrelsen eller stemme på de kandidater, som skal repræsentere dem i bestyrelsen.

I dag består Lystrup Gruppe af en bestyrelse med tre forælderrepræsentanter (som er valgt for en toårig periode), en kasserer, en gruppeassistent og en gruppeleder. To af forælderrepræsentanterne er på valg i år.

Vi mangler ikke forældre i bestyrelsen, men har altid plads til flere. Overvejer du at stille op til gruppens bestyrelse, kan du række ud til bestyrelsesformand Christoffer Nielsen på [email protected] eller gruppeleder Christian Bruun på [email protected].

Program for aftenen

Alle enheder mødes i kirken kl. 17.00, hvor vi spiser vores egen medbragte mad. Gruppen sørger for drikkevarer og service. Klokken 17.35 er der beretning fra året, der er gået i enhederne. Beretningen fra enhederne kører to gange, så man har mulighed for at høre med, såfremt man har børn i flere enheder. I samme ombæring vil det også være muligt at høre gruppens eller dykke ned i regnskabet med gruppens kasserer.

 • 17.00: Fællesspisning i kirken
 • 17.30: Beretning i enhederne og gruppen inkl. regnskab
 • 18.10: Generalforsamling for forældre og ledere + aktiviteter spejderne
  • Dagsordenen er som følger og fremgår af KFUM-Spejdernes vedtægter:
   • Valg af ordstyrer og referent
   • Kort opsummering af årsberetningen 2023.
   • Godkendelse af regnskab 2023.
   • Forhandling af gruppens arbejde fremover
    Har du emner til forslag, som skal drøftes, kan de sendes til [email protected].
   • Valg af gruppeleder og gruppeassistenter
   • Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen
   • Valg af to revisorer
   • Eventuelt
 • 18.55: Tak for i aften

Har du spørgsmål til aftenen, kan du altid række ud til gruppeleder Christian på [email protected].

Foto: Lasse Mørch