Lørdag formiddag var små og store familiespejderegern på egernløb. Der var egernquiz-stafet og vendespil. De små egern skulle igennem en egernbane og lave en egerngynge. Der blev også sorteret affald og snakket om, at spejdere passer på naturen. Da vi havde leget alle mine egern kom hjem var der Egernguf på bålet. Nu gætter vi på at skovens andre egern har en fest med alle de fine gynger, der hænger i træerne ved skovhytten

Egernquiz
Smidige egern
Der saves til egerngyngerne
Egern er gode til affaldssortering
Mon ikke der er nogle glade egern nu?