Men hvad er nu det for noget!? Jo, det er bævernes påsketradition: at trille – og til sidst kaste – med æg, der er malet efter alle kunstens regler 🙂

Så hvis du så noget hurtigt, hvidt og lavt flyvende ved Elsted Skole i går – ja, så var det bare os, der kastede med æg.

Næste tirsdag skal vi fejre pinse. Vi er nemlig ved at tage mærket “Helligsansen”. Derfor har vi haft møder om julen og om påsken.