Lystrup Gruppe

Ulveprogram 2012-2013

Ulvemøder efterår 2012

Vi arbejder med følgende mærker: Grenmærke Ahorn, aktivitetsmærkerne jungle, dyreven, kok, gør det selv og ta´på tur. Der skal laves plakater med de ting vi skal nå i et mærke, så ulvene kan blive krydset af og de kan følge med i hvad der kræves.
Gør det selv mærket har vi valgt at lave vores egne aktiviteter, i stedet for dem der står nævnt.
Møderne begynder med andagt og sang, undtagen når vi mødes ved søen eller i skoven

August

21/8:
Oprykning af nye ulve. Mangler at blive planlagt. Jungleleg Ansvarlig: Karen (- Stinne)

28/8:
“Dyreven” Vi mødes ved shelterpladsen ved Egå Engsø. Lave insektstøvsugere, fiske og kigge på insekter. Ansvarlig: Mette. Alle samler på små glas med plasticlåg til insektstøvsuger. Mette kontakter Bjarne Golles fra grejbanken på bg@aarhus.dk, 86254655
Ulvene opnår følgende fra mærket:
Fiske i et vandhul
Lave en insektstøvsuger
Se på dyr under en lup

Ahorn:
Have set på dyr og planter i skov, eng, sø og have og have lært flere navne

September

4/9:
Fuldmånemøde. Junglemærke. Junglehistorie, optagelse af nye ulve/ulvenavne, ulvelov og løfte ulvene laver ulveansigtsmaling og jungleleg. Ansvarlig: Karen
Ulvene opnår følgende fra mærket:
Lær ulveflokkens egen start og slutceremoni og deltage i et fuldmånemøde
Afhold et helt møde hvor aktiviteterne bygges op omkring en junglehistorie
Hver ulv skal opkaldes efter et dyr i Junglen. Ulven skal lære om dyret/dets egenskab
Kende og prøve (3) forskellige junglelege

9/9
Søen Rundt

11/9
Spejderhjælpsmøde. i næste uge er der spejderhjælpsuge. Ulvene skal høre om hvad det er og prøve at lave en burmesisk kyllingesuppe på enten på bål eller trangia.
Ansvarlig: Karen
Ulvene opnår følgende fra mærket kok:
Bruge et bål
Holde øje med at kosten er sund

18/9
“Dyreven” Vi mødes i skovhytten. Fanger insekter i støvsugeren. Evt på et løb i skoven med poster. Ansvarlig: Mette
Ulvene opnår følgende fra mærket:
Undersøge skovbunden
Evt se på dyr under lup
Evt kende 5 dyrespor
Evt genkende 5 fugle
Ahorn:
Have set på dyr og planter i skov, eng, sø og have og have lært flere navne
Have vist du kan færdes rigtigt i naturen

22-23/9
Ulveweekend i skandinavisk dyrepark med ulvene fra kaløvig gruppe
Lystrup er ansvarlig for løb/opgaver til lørdag rundt i dyreparken samt lejrbål og morgentur. Ansvarlig: Karen
Ulvene opnår følgende fra junglemærket:
Lære om ulven som dyr

Ahorn:
Have overnattet i telt

25/9
Sommerlejraften i Lystrup kirke

Oktober

2/10
“Gør det selv” Lave papir, kærne smør og lave bandemærke i krympeplast.
Ansvarlig: Karen
Ulvene opnår følgende fra (vores eget) mærke:
Lave dit eget papir
Prøve at kærne smør

9/10
Fuldmånemøde med junglehistorie og ulvene får junglemærket
Evt lave smør, papir og krympeplast hvis vi ikke er færdige.
Ansvarlig: Karen

16/10
Efterårsferie

23/10
“Gør det selv mærket” På jagt efter æbler i æbleplantagen, lave bålæbler og leg.
Ansvarlig Mette (-Karen)

30/10
“Gør det selv” mærket. Æblerne fra sidst skal bruges til æblemarmelade, æblesaft og baconhapsere på bål.
Ansvarlig: Mette
Ulvene opnår følgende fra mærket:
Lave æblemarmelade og æblesaft

November

3-4/11
Ulveweekend i skovhytten
Idéer til aktiviteter:
Lave lys
Lave bladlamper
Samle kogler til brug ved senere møde
Lave gips-ulvemasker
Halloweenweekend?
Ulvene opnår følgende fra “gør det selv” mærket:
støbe lys
Lave bladlampe

Kokkemærke:
Skrælle kartofler og gulerødder
Vaske op og gøre rent i køkkenet
Ta på tur:
Deltage i 2 ture med flokken indenfor 1/2 år

6/11
Fri efter weekend

13/11
Dyreven/gør det selv mærket. Lave foderautomat og kogler med fuglefrøblanding.
Ansvarlig: Karen
Ulvene opnår følgende fra “mærket Gør det selv:
Bygge en foderautomat
Lave fuglefoder

Kan også gå i stedet for “sætte redekasser op” i dyreven

20/11
Julemærkesalg
ansvarlig: Johannes

27/11
Fuldmånemøde og juleafslutning
Mærkerne gør det selv og dyreven udleveres
Lave julesjov.
Ansvarlig: Karen

Søndag d. 9/12
Lucia på Sønderskovhus med bæverne

Januar 2013

8/1

15/1

22/1

27/1:

Nytårsparade