Lystrup Gruppe

Samværsregler

I Lystrup Gruppe ønsker vi et trygt miljø for alle om du er spejder, leder eller forælder. Derfor har vi udarbejdet et sæt regler for, hvordan vi agerer overfor hinanden. Reglerne gør det også tydeligt, hvordan vi håndterer relationen mellem børn og voksne. Har du spørgsmål eller kommentarer til samværsreglerne er du altid velkommen til at kontakte enten gruppelederen (gruppeleder@lystrupgruppe.dk) eller bestyrelsesformand (formand@lystrupgruppe.dk)

Overnatning

 • Ved arrangementer med overnatning med spejdere af begge køn, skal der altid deltage både en kvindelig og mandlig voksen.
 • Der skal altid deltage mindst to ledere ved arrangementer med overnatning.
 • Vi forventer som udgangspunkt at børn kan sove uden voksne. Hvis dette ikke er tilfældet er det vigtigt at lederne bliver orienteret om det.
 • Ingen voksne må overnatte alene sammen med et eller flere børn.
 • Hvis børn får hjemve, vil barnet, hvis omstændighederne tillader det, få tilbud om at sove sammen med minimum 2 voksne.
 • Hvor det er en naturlig del af en aktivitet må voksne gerne være alene med børn.

Omklædning og badning

 • Vi bader kun sammen med spejdere af eget køn.
 • Vi ønsker at respektere den enkeltes blufærdighed og giver altid mulighed for at omklædning kan foregå udelukkende med folk af eget køn.

Børneattest

 • Vi indhenter børneattester på alle spejderledere, og på voksne som deltager i arrangementer med overnatning.
 • Vi fornyer børneattest på alle ledere én gang hvert andet år.

Støtte og omsorg

 • Vi drager omsorg for børnene, vi trøster og giver krammere, men altid på barnets præmisser og ud fra deres ønsker/tarv.
 • Som leder vil man altid være opmærksom på at få italesat over for de andre ledere, hvis man går afsides med enkelte børn.
 • Situationer, som for børn eller voksne kan opfattes grænseoverskridende vil altid blive italesat over for forældrene.

Sociale medier

 • Al kommunikation på sociale medier mellem spejdereledere og spejdere bør foregå i gruppefora.
 • Enkelte spejderrelaterede beskeder, f.eks. afbud til møder kan foregå i et lukket forum.
 • Vi opforder til at ingen ledere er venner/følgere osv. med spejderne. Hvis man alligevel er venner med enkelte forpligter man sig til at være meget opmærksom på, hvad man deler på sin profil.
 • Vi bruger ikke billeder af spejderne på vores private profiler.
 • Vi tager ikke portrætbilleder, kun situationsbilleder.
 • Vi tager ikke billeder af børn og voksne i badetøj.

Kæresterier

 • Det er ifølge lov, ikke tilladt for en leder over 18 år at indlede et forhold til en spejder under 18 år.
 • Hvis en leder og en spejder alligevel indleder et forhold vil en af de pågældende parter blive bedt om at forlade gruppen.
 • 1 gang årligt vil Gruppelederen eller en repræsentant fra Gruppebestyrelsen tale med seniorer og rovere om lovstoffet på området.
 • Som spejderleder er man et forbillede for andre, og man bør derfor agere derefter. Dette gælder også i relationer til andre voksne.


Godkendt af Gruppebestyrelsen d. 6. juni 2019
Senest opdateret d. 6. juni 2019