Lystrup Gruppe

Fritidspas

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. om året. Aarhus Kommune ønsker med fritidspasset, at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

 

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter. Det kan være f. eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

 

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas er beskrevet nedenfor.

 

Hvordan får man et fritidspas?

  • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR nummer
  • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR nummer
  • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR nummer

Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten.

Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

 

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i Lystrup Gruppe?

Du kan skrive til kasserer@lystrupgruppe.dk og aftale hvor fritidspasset skal sendes til.

Du kan også aflevere det til en leder til et spejdermøde. Så sørger lederen for, at kassereren får fritidspasset. Skriv gerne til kasserer@lystrupgruppe.dk, at du har afleveret det til en leder.