Valde-og-venner

På tirsdag er der lidt specielle spejdermøder, da der er informationsmøde om Aroslejren og gruppemøde.

Til sommer skal vi på Aroslejren, en distriktsommerlejr. Hvad er det nu for en fisk, tænker du måske? Hvis du gør, så er du ikke alene 🙂 Derfor fortæller vi om sommerlejren på tirsdag.

For bæverne

16.30: Bæverne mødes til normal tid

17.30: er der informationsmøde for bæverne og bæverforældre om Aroslejren.

18.00: Bævermødet slutter til normal tid

18.30: er der gruppemøde. Det er IKKE for bæverspejderne, men kun for forældre. Gruppemødet slutter kl. 19.30.

 

For ulvene, juniorerne, tropspejdere og seniorspejdere

18.30: Mødet starter til normal tid. Mens spejderne laver spejderaktiviteter, er der gruppemøde for forældrene.

19.30: Informationsmøde for ulve, juniorer, tropspejdere, seniorspejdere og deres forældre om Aroslejren.

20.00: Ulvenes møde er forbi.

20.30: Juniorernes, tropspejdernes og seniorernes møde er forbi

 

Hvad er gruppemøde?

Gruppemøde er gruppens generalforsamling. Det er her, vi gennemgår regnskabet og du som forældre kan være med til at bestemme, hvad der skal ske i gruppen.

Grupperådet

Det er også til gruppemødet, at der er valg til grupperådet. Grupperådet er spejdergruppens bestyrelse. Den består af forældre og enhedslederne. Det er grupperådet, der har det endelige økonomiske ansvar for gruppen og som sammen med lederne lægger de overordnede linier for gruppens arbejde.

Grupperådet mødes ca. 4 gange om året og hjælper derudover til ved forskellige arrangementer i løbet af året (julemærkesalg, lodseddelsalg, arbejdsdag osv.).

Har du lyst til at vide mere om, hvad grupperådet er for en størrelse og om det er noget for dig, så kontakt endelig enten Søren eller Pernille. Du kan finde kontaktoplysninger på dem her.

Dagsorden for gruppemødet

  1. Velkommen til årets ordinære gruppemøde
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet og budget for 2015
  5. Indkomne forslag
  6. Hvad sker der i 2016?
  7. Gennemgang af gruppens indtægtskilder
  8. Valg af medlemmer til grupperådet
  9. Valg af to revisorer
  10. Eventuelt