Du, dine forældre og søskende er hermed inviteret, til dette års nytårsparade, som afholdes søndag den 22. januar 2012

Du kan tilmelde dig og din familie på tilmelding.lystrupgruppe.dk

Programmet for dagen

12.30 Spejderne mødes ved Spejderhuset til sjov og ballade. HUSK udetøj!

13.30 Spejderne i parade til Lystrup Kirke med faner

14.00 Gudstjeneste i Lystrup Kirke. Både bævere, ulve og troppen deltager med indslag

15.00 Kakao, kaffe og boller serveres samtidig med at vi holder generalforsamling

16.00 Så er det slut – tak for i dag!

Igen i år medvirker spejdere og ledere ved gudstjenesten. Det årlige gruppemøde (generalforsamlingen) ligger efter nytårsparaden.

Som noget helt nyt så har vi valgt at gøre generalforsamlingen meget kortere. Vi håber, at det betyder, at flere af jer vil have tid og lyst til at deltage. Der vil blive uddelt en beretning fra formandinden og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet. Der vil ikke være en lang gennemgang af hverken beretning eller regnskab.

I stedet vil vi bruge tiden på at fortælle Jer om, hvad du kan finde på vores hjemmeside og hvem vi ledere er.

Vi håber at se mange af Jer til en hyggelig dag!

Dagsorden

  1. Velkommen til årets ordinære gruppemøde
  2. Valg af dirigent
  3. Uddeling af beretning fra året der gik. Der er mulighed for at stille spørgsmål til beretningen til sidst på dagen.
  4. Kort gennemgang af nøgletal fra regnskabet. Det er mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet og budgettet for det kommende å
  5. Præsentation: Hvad kan du finde på hjemmesiden og hvem er lederne?
  6. Valg af medlemmer til grupperådet
  7. Valg af to revisorer
  8. Spørgsmål til formandindens beretning
  9. Eventuelt