Kære forældre og spejdere!

Tak for jeres store hjælp til cykelløbet. Vi har fået en meget venlig mail fra arrangørerne bag cykelløbet:

“Den allerhjerteligste tak for jeres medvirken til at Nordstjerneløbet for 9. gang kunne
afvikles uden trafikuheld.
I er professionelle! – Hvilket bevirker, at politiet ikke har problemer med at sige til
Arne Østergård. – I kører bare, for vi ved i har styr på det sikkerhedsmæssige.
Hvis du vil bringe roserne videre, vil det glæde mig.”
Arne Pedersen

Fra grupperådet skal der lyde en stor tak for jeres indsats! Jeres arbejde betød en fin indtægt til gruppens kasse, som vi kan bruge på at lave spejderarbejde.