Lystrup Gruppe

Gruppemøde

En gang om året er der gruppemøde. Det afholdes hvert år i januar måned med deltagelse af spejdere, ledere og forældre. Det er gruppens generalforsamling, hvor der aflægges beretning, godkendes regnskab, snakkes om gruppens arbejde fremover og vælges medlemmer til grupperådet.

Vi holder nytårparade i forbindelse med gruppemødet.